Skap vekst med lojalitetsprogram

Loyalls lojalitetsprogram gir din bedrift full innsikt i gjestene eller kundene dine, og øker besøk, handel og speiselt i direkte kanaler.

Automatisk medlemsrekruttering

Enkel administrasjon

Økt lojalitet og gjenbesøk

Finn ut hvordan din bedrift kan ta nytte av å skape sterkere lojalitet.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Personvern og GDPR

Alle aktører som samler inn og/eller bruker kundedata står ansvarlige for å sikre brukernes rettigheter. Blant annet må kundens rett til å slette, få innsikt, samt tilpasse innhold ivaretas. Disse rettighetene fremgår av GDPR, et EU-lovverk som sikrer EU- og EØS-borgere mot ulovlig, upålitelig, og inkonsekvent behandling og bruk av personopplysninger.  

🟣 Inspirasjon
Friday, September 2, 2022

GDPR forklart  

GDPR står for «General Data Protection Regulation». Formålet med lovverket er at privatpersoner skal ha kontroll over hva som brukes, deles, og oppbevares av informasjon om dem. Det behøves aktivt samtykke både for innsamling og bruk av kundeopplysninger.  

Databehandling må være basert på et gyldig behandlingsgrunnlag, der formålet skal være tydelig og relevant. Bedrifter må legge til rette for alle brukerrettigheter, samt ivareta personvernet.  

Blant brukerrettighetene finnes:

Forståelig:
Selskaper som behandler data må være tydelige og transparente om formålet med databehandlingen.

Avmelde:
Brukere har rett til å melde seg av noen eller alle lister for kommunikasjon

Klage:
Under visse omstendigheter har brukerne rett til å klage på databehandling.

Dataportabilitet:
En bruker har rett til å beholde, gjenbruke, og flytte sine personopplysninger til andre formål.

Slette:
Brukere har rett til å få sine data slettet.

Profilering:
Brukere må gi eksplisitt samtykke før deres data profileres. Med et slikt samtykke, kan du treffe mer målrettet med budskapet ditt.

Innsikt:
Brukere har rett til å vite hvilke data en bedrift besitter, og hva de brukes til.

Begrense:
Brukere har rett til å blokkere eller begrense behandlingen av sine personopplysninger.

Konsekvenser for bedrifter

GDPR-lovgivningen gjelder for alle bedrifter som lagrer og/eller bruker personlig informasjon om kunder i EU- og EØS-området. Det stilles krav om at bedrifter må ha et gyldig behandlingsgrunnlag for å kunne samle inn data, samtidig som det blir viktig å ha tydelige rutiner rundt innsamling og samtykke.

Dersom en kunde nekter for å ha godtatt å motta kommunikasjon kreves det at bedriften kan bevise hva kunden har samtykket til, og hvordan dette samtykket ble gitt. All innsamlet data må derfor ha tidsstempel.  

Dagens fokus på personvern har ført til at bedrifter må bygge tillitt ved å tydelig vise frem gode etiske verdier. Kundene kan da være trygge på at deres opplysninger blir forsvarlig behandlet. En kan dermed bygge lojalitet ved å vise at kundenes personvern blir ivaretatt.

GDPR-kompatibilitet

Vi tar personvern på alvor hos Loyall. Vi gjenspeiler våre verdier gjennom etikk og relevans, samtidig som databruk- og innsamling kun skal foregå etter mottatt samtykke. Vi bistår med å skape gode løsninger der personvern står i fokus.  

Er du interessert i å bygge kundelojalitet med GDPR-kompatible løsninger? Trykk her