Skap vekst med lojalitetsprogram

Loyalls lojalitetsprogram gir din bedrift full innsikt i gjestene eller kundene dine, og øker besøk, handel og speiselt i direkte kanaler.

Automatisk medlemsrekruttering

Enkel administrasjon

Økt lojalitet og gjenbesøk

Finn ut hvordan din bedrift kan ta nytte av å skape sterkere lojalitet.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Lojalitet i hotellbransjen

Som eier av et hotell er du avhengig av å tiltrekke deg nye gjester. OTA (booking via tredjepart) er en effektiv løsning for å anskaffe nye gjester, men kostnadene forbundet med dette er ofte høye. Du bør derfor forsøke å få flere direktebookinger. I denne artikkelen presenteres enkelte fordeler med lojale kunder i hotellbransjen, samt hvordan slike relasjoner kan bygges.

🟣 Inspirasjon
Friday, September 16, 2022

Skap direktebookinger med lojalitetsprogram

Når du mottar OTA-bookinger får du i liten grad innsikt i og kontroll over din gjestebase. Dette fratar deg muligheten til å bygge personlige kunderelasjoner, samtidig som gjestene mister muligheten til å motta personlig service.  

Dersom du tilbyr dine gjester fordeler ved å være medlem av lojalitetsprogram, blir direktebooking mer attraktivt fremfor bruk av en OTA-kanal. Et godt strukturert lojalitetsprogram bør blant annet inkludere bonuser til gjester med høy gjenbesøksgrad, gavekort til bursdager, og øvrige medlemsfordeler som øker besøksfrekvensen og skaper mersalg. Bonusene bør skaleres etter medlemsnivå, der de mest lojale gjestene ivaretas spesielt godt.  

Konvertering fra OTA-bookinger til lojale gjester har sitt utgangspunkt i innsikt og kontroll. Datainnsamling med samtykke er det første steget i denne prosessen. Du får da tilgang til GDPR-kompatible brukerprofiler, hvilket gir deg den innsikten du trenger for å bygge langvarige relasjoner med dine gjester.

Digitalisering av gjestereisen

Figur 1: Eksempel på digital gjestereise

En digital gjestereise lar deg sende målrettede e-poster før, under, og etter ankomst. Du kan da være sikker på at dine gjester til enhver tid holdes oppdatert med relevant informasjon. Her kan du for eksempel markedsføre hotellets restaurant, samt be om tilbakemeldinger underveis og etter opphold. Videre er det også mulig å invitere gjesten tilbake på et senere tidspunkt.

Relevant kommunikasjon

Relevant og god kommunikasjon er nøkkelen til suksess. Med et lojalitetsprogram får du blant annet vite når gjestene dine har bursdag, slik at du kan overraske med en gave eller en fordel. Du vil også få muligheten til å aktivere automatisk utsending av bonustilbud basert på årstid, slik at du kan stimulere til aktivitet i rolige perioder. Automatisert relevant kommunikasjon lar deg dermed bygge stadig tettere relasjoner med dine gjester, samtidig som det vil bidra til en jevn strøm av inntekter gjennom året.  

Våre forslag for en velfungerende lojalitetsstrategi

Et lojalitetsprogram bør sørge for at dine gjester mottar den kommunikasjonen og de tilbudene de etterspør. Det bør utformes etter en insentivstruktur der gjestene opptjener bonuspoeng ved hvert besøk. Ettersom at disse poengene kun kan brukes hos ditt hotell, fungerer dette som en motivator for gjenbesøk.  

Gjestene som tilhører høyere medlemsnivåer må tas spesielt godt vare på. Dette kan for eksempel gjøres i form av tidlig tilgang på eksklusiv informasjon, samt utsending av spesielle tilbud. Denne formen for personlig kommunikasjon øker graden av lojalitet, og gjesten blir svært motivert til å benytte seg av tilbudene.  

Er du interessert i å lære mer om hvordan innsikt og automatisering av kommunikasjon hjelper deg med å bygge lojallitet hos dine gjester? Les mer her