Skap vekst med lojalitetsprogram

Loyalls lojalitetsprogram gir din bedrift full innsikt i gjestene eller kundene dine, og øker besøk, handel og speiselt i direkte kanaler.

Automatisk medlemsrekruttering

Enkel administrasjon

Økt lojalitet og gjenbesøk

Finn ut hvordan din bedrift kan ta nytte av å skape sterkere lojalitet.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hvordan lykkes med et lojalitetsprogram?

I dagens utfordrende økonomiske situasjon, er lojale kunder enda viktigere enn før. Når prisene øker, blir kundene mer bevisste på hva de forbruker, noe som kan gjøre det vanskeligere å tiltrekke seg nye kunder. Derfor blir det stadig viktigere å bygge sterke relasjoner til de eksisterende kundene. Et lojalitetsprogram kan være en sterk medspiller i denne relasjonsbyggingen, når det anvendes strategisk.

🟠 Nyhet

Lojalitetsprogram er mer enn programvare

Et lojalitetsprogram er mer en selve programvaren som trengs for å tilby medlemsfordeler til kundene. Programvaren er nødvendig, men det er viktig å anvende programvaren i samsvar med bedriftens merkevare og mål. Hvilke medlemsfordeler som skal tilbys er en strategisk beslutning som knyttes til hva man ønsker å oppnå med lojalitetsprogrammet. Et lojalitetsprogram skaper ikke kundelojalitet dersom det ikke anvendes. Det må aktivt brukes og utvikles for å skape merverdi for kundene og bedriften. Det er derfor viktig å utvikle en strategi for lojalitetsprogrammet for å kunne oppnå suksess, men også for å kunne måle effekten i etterkant.

Hva er en strategi?

En strategi består av mål og veien for å oppnå målene. Det er altså en plan for hvordan man skal oppnå resultater. Bedrifter har ofte overordnede mål og strategier for driften. Lojalitetsprogram bør ikke være et unntak. For å kunne oppnå suksess er det viktig å vite hva man ønsker å få ut av lojalitetsprogrammet og hvordan man skal oppnå dette.  

Lojalitetsstrategi for suksess

For å hjelpe din bedrift med å maksimere verdien av lojalitetsprogrammet har vi utviklet en 8-stegs lojalitetsstrategi. Disse stegene skal hjelpe deg med å tenke helhetlig når du oppretter ditt lojalitetsprogram.

Medlemsrekruttering

Tilby kundene fordeler som gjør det attraktivt å bli medlem.

Opplæringsveiledninger

Bruk våre guider og gi dine ansatte god opplæring i programadministrasjon.

Etabler mål

Sett mål for hva programmet skal oppnå og hvordan du skal oppnå det.

Promotering

Utform materiale for å rekruttere flest mulig medlemmer.

Digital kundereise

Utform en kundereise som gir tilpasset og relevant informasjon.

Nyhetsbrev

Opprett nyhetsbrev for å styrke kunderelasjonen.

Kampanjer

Anvend kampanjer og eksklusive tilbud for å skape en jevn kundetrafikk.

Analyse av resultat

Sammenlign resultater med mål for å se hvor vellykket lojalitetsprogrammet har vært.

Ved å bruke tid på å utforme programmet og hvilke medlemsfordeler du skal tilby vil du øke sannsynligheten for at du treffer dine kunders behov, og dermed øke lojaliteten blant de eksisterende kundene.  

Et lojalitetsprogram har størst sannsynlighet for suksess når det ses strategisk i sammenheng med resten av bedriften. Derfor er det viktig å utforme programmet slik at det er tilpasset dine kunders behov, for å bygge lojalitet. Dette kan være avgjørende for å beholde kundene, spesielt i utfordrende økonomiske tider.

Vil du lære mer om vår lojalitetsstrategi? Les mer her.