Skap vekst med lojalitetsprogram

Loyalls lojalitetsprogram gir din bedrift full innsikt i gjestene eller kundene dine, og øker besøk, handel og speiselt i direkte kanaler.

Automatisk medlemsrekruttering

Enkel administrasjon

Økt lojalitet og gjenbesøk

Finn ut hvordan din bedrift kan ta nytte av å skape sterkere lojalitet.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fra Internship til jobbtilbud

Loyall praktiserer internship for å gi mulighet til praktisk erfaring, nettverksbygging og karriereutforskning. Ofte fungerer de som en bro mellom utdanning og fast jobb. I denne artikkelen deler vi en historie om vår tidligere internship som fikk jobbtilbud en uke etter avsluttet program i Loyall.

🟠 Nyhet
Monday, October 30, 2023

Internship hos Loyall

Møt Alexandra, en Masterstudent innen markedsføring og merkevareledelse ved NHH med en brennende lidenskap for digital markedsføring og interesse for teknologi-bransjen. Hun ønsket noe unikt som vil skille henne ut og derfor valgte hun en internship hos Loyall.

Alexandra startet sitt internship med stor entuasiasme. Hun jobbet tett med Loyall sitt markedsføringsteam og fikk muligheten til å jobbe med en god kombinasjon av komplekse oppgaver uten fasitsvar, men også enklere oppgaver som la grunnmur for læringen gjennom internshipet. Disse inkluderte kampanjeplanlegging, analysering av markedsdata, diverse digitale markedsføringsoppgaver - blant annet oppretting av innhold for sosiale medier. Hun brakte friske ideer og innovative tilnærminger til bordet og ble raskt en verdifull ressurs i selskapet.

Alexandra beskriver sin internship-opplevelse som tosidig: "Min opplevelse kan oppsummeres gjennom to sentrale læringsaspekter. På den ene siden fikk jeg dykke dypt inn i anvendelsen av teoretiske perspektiver for å løse konkrete problemstillinger. Denne integreringen av teori og praksis har styrket min forståelse og evne til å tilnærme meg arbeidsrelaterte utfordringer på en innsiktsfull måte, noe jeg ser som essensielt i mine fremtidige yrkesroller. På den andre siden stod samarbeidet med kollegaer fra forskjellige fagområder sentralt. Å jobbe tett med mennesker som besitter variert kompetanse, har utvidet min forståelse for viktigheten av tverrfaglig innsikt og evnen til å ta hensyn til flere perspektiver i beslutningstaking. Alt i alt har jeg fått med meg verdifulle erfaringer og innsikter som jeg bærer med meg videre i min profesjonelle utvikling.


Loyall og Bergen Works

Loyall er en del av kontorfelleskapet Bergen Works. Daglig leder, Øystein Fure, i Bergen Works sier at de legger innsats i å knytte sammen interne medlemmer med deres nettverk for å skape gode samarbeid. Anteo, et teknologifirma som fokuserer på planlegging, overvåking og varsling innen maritim sektor, er også medlem her. Samarbeidet mellom medlemmene ledet til et jobbtilbud for Alexandra hos Anteo.

Veien Fremover

Alexandra har nå sikret seg en fast stilling som markedsføringsrådgiver hos Anteo AS, og finner stor verdi i sin nye rolle. Hun betrakter sin tid som intern som kritisk for karriereutviklingen og anbefaler andre å gripe lignende muligheter.

Så, hvis du er i begynnelsen av din karriere, benytt deg av fordelene ved et internship. Det kan være begynnelsen på ditt eget eventyr og åpne døren til drømmejobben din.  

Er du interessert i et internship hos Loyall? Besøk vår karriereside her.