Skap vekst med lojalitetsprogram

Loyalls lojalitetsprogram gir din bedrift full innsikt i gjestene eller kundene dine, og øker besøk, handel og speiselt i direkte kanaler.

Automatisk medlemsrekruttering

Enkel administrasjon

Økt lojalitet og gjenbesøk

Finn ut hvordan din bedrift kan ta nytte av å skape sterkere lojalitet.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

For deg som driver restaurant

I den konkurransepregede restaurantbransjen er man avhengig av fornøyde og lojale gjester for å overleve. I denne artikkelen ønsker vi å informere om hvordan du kan skape lojalitet hos dine gjester, og hvilke fordeler dette gir.

🟣 Inspirasjon
Thursday, December 8, 2022
Lojalitetsprogram

Et lojalitetsprogram lar deg etablere unike kundeforhold med personlige relasjoner, der gjestene til enhver tid føler seg hørt og ivaretatt. Kommunikasjonen tilpasses mot hvert individuelle medlem av programmet, slik at innhold, tilbud og fordeler baseres på innsamlet data og medlemsnivå. Ved å belønne gjenbesøk og sende relevant kommunikasjon, bygger du et stadig tettere forhold til dine gjester.  

En digital gjestebase lar deg stimulere til økt aktivitet og flere restaurantbesøk i rolige perioder. Det kan for eksempel opprettes kampanjer som enten kan gjelde for utvalgte tider på året, eller sendes ut med jevne mellomrom. Du får også muligheten til å sende automatisert kommunikasjon om relevante nyheter, for eksempel når restaurantens meny endres.

Figur 1: Eksempel på automatisert kommunikasjon

Et annet eksempel på automatiserte kampanjer er å sende ut personlige gratulasjoner i forkant av dine gjesters bursdag, der du inviterer til feiring på din restaurant. Dette kan for eksempel være i form av en rabatt, et gavekort, eller andre fordeler. Denne formen for personlig kommunikasjon blir godt mottatt, og bidrar til å skape en jevn strøm av inntekt gjennom året.

Ved å knytte medlemsfordeler til gjestens betalingskort, får gjestene mulighet til å opptjene bonuser i selve transaksjonsøyeblikket, samt motta digitale kvitteringer. Du får tilgang til kjøpshistorikk- og frekvens, og kan med denne innsikten tilpasse og personalisere kommunikasjonen mot hver individuelle gjest.  

Din gjestebase kan segmenteres etter utvalgte parametere, slik at hvert enkelt medlem mottar rett kommunikasjon til rett tid. Du vil også kunne måle verdien av ditt lojalitetsprogram ved å vurdere økning i gjennomsnittlig kjøpesum for medlemmer, samt generell omsetningsøkning.

Lojalitetsprogrammet samler inn data etter gjestenes samtykke, slik at alle brukerprofiler er GDPR-kompatible. Personvern og etisk databehandling står i sentrum, og dine gjester skal kunne være trygge på at deres opplysninger ikke blir misbrukt.  

Hva kan en lojal gjestebase gi deg?

Medlemmer av lojalitetsprogrammer besøker i snitt bedriften 43% oftere, samtidig som de har større sannsynlighet for å gi tilbakemeldinger. En lojal gjestebase er dermed en viktig driver for økt verdiskapning, samtidig som deres tilbakemeldinger er viktige for videreutvikling av ditt konsept.  

Lojale og fornøyde gjester har også større sannsynlighet for å anbefale din restaurant til venner og bekjente. Word-of-mouth markedsføring er dermed en viktig fordel av å ha en lojal gjestebase.  

Er du interessert i å lære mer om hvordan du kan bygge lojalitet blant dine gjester i Hospitality-bransjen? Klikk her for å finne ut mer.