Skap vekst med lojalitetsprogram

Loyalls lojalitetsprogram gir din bedrift full innsikt i gjestene eller kundene dine, og øker besøk, handel og speiselt i direkte kanaler.

Automatisk medlemsrekruttering

Enkel administrasjon

Økt lojalitet og gjenbesøk

Finn ut hvordan din bedrift kan ta nytte av å skape sterkere lojalitet.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Black Friday – Forberedelser og plan

Black Friday er for kundene en av de mest betydningsfulle dagene i året. Det er en dag hvor kundene står klare til å handle og forventer fantastiske tilbud. Det er derfor avgjørende å planlegge både strategien og markedsføringen i god tid. Ved grundige forberedelser kan bedriften derfor både tiltrekke og beholde kunder, øke salget samt maksimere lønnsomheten i en ellers intens shoppingperiode.

🟠 Nyhet
Thursday, October 12, 2023

Hvorfor gjøre forberedelser til Black Friday?

For at du skal kunne gjennomføre en vellykket Black Friday kampanje, ønsker vi i Loyall å gi noen tips i form av strategi og planlegging. Det å forberede seg i god tid vil bare være positivt, både for bedriften din og for verdifulle kunder. Ved å definere og gjennomføre realistiske mål vil du blant annet oppleve økt salg og kundelojalitet. For eksempel kan personlige tilpasninger som eksklusive tilbud for lojale medlemmer ha en betydelig effekt. En slik følelse av tilhørighet vil gjøre det enda mer sannsynlig for at kundene kommer tilbake.

Videre er det også viktig å analysere resultatene av kampanjekjøret, slik at man får et helhetlig bilde av hvordan det har gått, hva som fungerte, og mulige forbedringspunkter å ta tak i til neste gang.

Steg 1 – Forberedelser

Vi deler forberedelsesfasen inn i tre ulike deler: målsetting, kampanjestrategi og markedsføringstiltak.

  1. Målsetting

Hva ønsker du å oppnå ved slutten av kampanjen? Dette vil være individuelt for alle, da man gjerne har forskjellige punkter man ønsker å ta tak i. Vårt tips er å inkludere mål som er realistiske og gjennomførbare – enten om det er å øke antallet i medlemsdatabasen, nettsidetrafikken, eller øke omsetningen og fortjeneste. Under målsettingen er det også viktig å ha kontroll på kundesegmenteringen slik at man kan gjøre personlige tilpasninger som til slutt vil appellere hos hver enkelt kunde.  

  1. Kampanjestrategi

Hvilke produkter, tjenester eller fordeler ønsker du at dine kunder skal få oppleve? Som nevnt tidligere er kundelojalitet et viktig fokuspunkt, da dine eksisterende og lojale kunder er en stor del av inntjeningsstrømmen. For eksempel kan vi å anbefale ulike insentiver for å belønne lojale medlemmer. «Instant benefits» er insentiver som gir økonomiske fordeler med umiddelbar virkning, som fungerer i stor grad. Ekstra gode rabatter for medlemmer i kundeklubben og «flash sales» for hoteller er noen av fordelene vi ønsker å trekke frem. Les gjerne mer om flere fordeler her i vår anbefalte program strategi.

  1. Markedsføringstiltak

Å informere kundene om den kommende kampanjen er et meget viktig tiltak, da kundene ikke vil kunne få med seg hendelsen uten det rette budskapet. Noen effektive måter å få ut dette på er gjennom strategier som re-marketing, e-post markedsføring, SMS-kampanjer og nettsideoptimalisering. For besøkende kunder kan man for eksempel sette opp en markedsføringsstrategi hvor kundene får opp reklame på din bedrift etter å ha besøkt nettsiden. For eksisterende kunder vil vi sterkt anbefale å opprette den digitale kundereisen for medlemmene. Inne i din medlemsdatabase, kan du opprette både manuelle og automatiske nyhetsbrev gjennom hele reisen mellom kunden og deg, hvor du i denne sammenheng kan formidle budskapet om Black Friday, og kundenes fordeler gjennom kampanjen.  

Steg 2 – Black Friday: Den store dagen!

Endelig er den store dagen her! Kundene strømmer til og etter en vellykket planleggingsfase kan du i samme grad forvente deg et likeså godt trykk. Her er det viktig å ha kontroll på tre elementer: overvåking, engasjement og kommunikasjon.

  1. Overvåking

Ut ifra målene du har satt deg, er det viktig å følge med på de rette tallene, samt de rette stedene å følge med på. Klikk- og åpningsrater på emailer og hvordan kampanjen presterer live er viktige fokuspunkter, og mange av disse er det mulig å følge med på i databasen vår, Loyalty+.

  1. Engasjement

Ved å holde engasjementet oppe på sosiale medier både før, under og etter kampanjen, vil du kunne få et overordnet bilde av hvor engasjerte og villige dine kunder er til å handle hos deg. På samme måte som email markedsføring vil markedsføring i SoMe kanaler sørge for at medlemmene er oppdatert på sine rabatter og fordeler. Andre måter å formidle budskap til kundene på er gjennom SMS-markedsføring. En SMS vil enkelt kunne fange kundens oppmerksomhet, og vår anbefaling er å holde budskapet du prøver å få ut er kort og presist, men med en fangende tittel.

  1. Kommunikasjon

Å opprettholde god kommunikasjon med kundene er et viktig steg under kampanjen. Siden det vil være høyt trykk under denne spesielle dagen, kan det være lurt å “være på ballen” med kundesupport, henvendelser og andre kundekommentarer. Dette bygger videre på forrige punkt om engasjement og vil sørge for at kunden føler seg ivaretatt, som til slutt øker kundelojaliteten.

Steg 3 – Måling og evaluering

Etter endt kampanje er det viktig å opprettholde momentet og kundelojaliteten. Vi ønsker å trekke frem tre viktige punkt som vil bidra med dette: evaluering av resultat, oppfølging av kunder, og forberedelser til neste kampanje.

  1. Evaluering

Gjennomgå prestasjonen til kampanjen nøye. Hva fungerte bra, og hva kan forbedres på til neste gang? Analyser salgsdata, trafikk på nettbutikk, kundeinnsikt og innsamlede tilbakemeldinger.

  1. Oppfølging

Fortsett å kommunisere med kundene via e-postmarkedsføring, sosiale medier og andre kanaler. Gjerne del nyheter, produktoppdateringer og kommende arrangementer for å holde engasjementet oppe. Mest sannsynlig har du nå fått mange nye medlemmer i kundeklubben som ofte vil sette stor pris på velkomst-emailer og informasjon om kundefordelene sine, så her vil det også lønne seg å sette opp dette ved første anledning.

  1. Forberedelser til neste kampanje

Selv om det kanskje er et år til neste Black Friday, er det aldri for tidlig å begynne å planlegge. Reflekter over hva som fungerte og hva som ikke gjorde det, og bruk innsikten og informasjonen til å utvikle en enda bedre kampanje neste gang.

Det er nå snakk om bare uker før Black Friday er i gang. For å derfor kunne gjennomføre en suksessfull kampanjeperiode bør forberedelsene og planleggingen allerede være satt i gang. Med et lojalitetsprogram fra Loyall kan du skape mest mulig fortjeneste i løpet av både Black Friday og andre kommende kampanjer fremover. Vi sørger for å holde medlemmene dine oppdatert med god og riktig kommunikasjon.

Ønsker du bistand til å skape trafikk på Black friday eller Black week? Book et rådgivningsmøte her.